Chính Sách Bảo Mật

1️. Mục đích và phạm vi thu thập

Thiên Vương Paper chúng tôi sẽ thu thập những thông tin bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ. Chúng tôi cần những thông tin này để có thể nhanh chóng tư vấn cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin các bạn cung cấp để:

Nhanh chóng liên hệ để tư vấn.

Xác nhận yêu cầu giao hàng.

Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán.

Liên lạc và giải quyết những yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3️. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của các bạn sẽ được lưu trữ tại máy chủ công ty. Và chỉ bị hủy bỏ khi có yêu cầu hủy bỏ.

4️. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi của mỗi khách hàng chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của khách hàng khi điền thông tin.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

cf